How we are being perceived by our Customers, some examples...


Ronald Okker, CEO Oiltanking Odfjell Terminals Oman Ltd. (Sohar)


"For some 25 years I have been working in the Tank storage industry now and for almost a decade with Profound IDEA, both in The Netherlands and abroad.
 
Profound IDEA brings to the table what we need and expect: non-nonsense, professionalism, cross-border expertise and commitment. Profound is a small organization which means that we always can rely on the same people who know the Industry, the people and the specifics of the company. Furthermore they manage to build a personal relationship and are always willing to go the extra-mile and are available when you need them.
 
Last but not least: They bring a healthy sense of humor, which adds additional value to the business relation.
 
It is a pleasure for me to work with them."
Charles Smissaert, General Manager Botlek Tank Terminal (Rotterdam)

"Botlek Tank Terminal is 2009 een "make-over" gestart waarbij het bedrijf is omgevormd van een opslag bedrijf met een silo voor de opslag van graan naar een tank opslag bedrijf voor brandstoffen. Dit is een gigantische verandering geweest niet alleen op het gebied van het slopen van de silo en de bouw van een tank terminal maar ook op organisatie gebied moest er een hoop werk verzet worden. Vanaf het begin van het project heeft Botlek Tank Terminal samengewerkt Profound om de transformatie op HR gebied te realiseren. Daarbij valt te denken aan het ontwerp van de nieuwe organisatie, het definiëren, opstellen en wegen van de nieuwe functie profielen, het omvormen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst inclusief salaris gebouw en overige arbeidsvoorwaarden. Bovendien heeft Profound een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen met de vakorganisaties. Daarbij heeft Profound gefungeerd als adviseur en klankbord voor de directie van BTT en als smeerolie in de gesprekken met de bonden. Profound is een waardevolle en professionele partner gebleken voor Botlek Tank Terminal waar bij het menselijke aspect nooit uit het oog werd verloren."Alexander Steensma, Partner / Advocaat bij SteensmaEven advocaten (Rotterdam)

Mijn samenwerking met PF - Stefan Koning en Rien de Jong - gaat terug tot 2008.
Veelal in grote veranderingstrajecten, waarin Profound de opdrachtgever op de werkvloer adviseert en begeleidt en ik de arbeidsrechtelijke aspecten van die veranderingen in kaart breng. Omdat we dan gezamenlijk optrekken in een team is goed te zien hoe effectief de inbreng van Profound is. Creatief en heel oplossingsgericht. Dat Profound daarnaast met goede trainers werkt, heb ik ook met eigen ogen ervaren. Profound heeft voor mijn kantoor een off site MBTI-programma opgezet en georganiseerd. Resultaat voor ons: we kregen concrete maatwerk-handvatten aangereikt, waar we in de dagelijkse praktijk veel aan hebben. Ik zie uit naar een verdere, langjarige samenwerking.