Ontwikkeling (of: “development”) is een kernproces binnen iedere organisatie dat erop gericht is om de betrokkenheid, de prestaties van zowel mensen als teams binnen organisaties te verbeteren.

Ontwikkeling is een woord dat beweging reflecteert: een positieve, toekomstgerichte, verbetering. Ontwikkeling begint daarom bij het beschrijven van die toekomst: wat zijn de ambities, wat zijn de (lange termijn) doelstellingen, wat is er nodig of wat kan er verbeterd worden om die doelen te bereiken?

Kijkend naar de toekomst, dient vervolgens bepaald te worden welke kennis, vaardigheden, expertise, attitude en competenties noodzakelijk zijn om succesvol te blijven of te worden. Op basis van hetgeen noodzakelijk is voor de (toekomstige) organisatie kan een gap-analyse worden gemaakt waarin de huidige situatie en omstandigheden worden afgezet tegen de “nieuwe wereld”. 

Het resultaat: een heldere “road-map” die beschrijft hoe de gewenste, toekomstige, situatie bereikt kan worden.

De noodzakelijke verander- en ontwikkelacties kunnen van toepassing zijn op de gehele organisatie, op specifieke teams, het management of op individuele medewerkers. Profound IDEA begeleidt dit proces voor en samen met u en kan een palet aan erkende instrumenten inzetten om dit op de meest effectieve en kwalitatieve wijze te ondersteunen. Deze begeleiding bieden wij aan op basis van maatwerk voor uw organisatie en kan betrekking hebben op het begeleiden van management team sessies, het verzorgen van teambuilding, het aanbieden van groepstrainingen, het ontwerp en implementatie van competentie management, het aanbieden van individuele coaching en begeleiding.

Met de juiste focus op ontwikkeling zal het binnen de organisatie aanwezige talent worden ontdekt, verder ontwikkeld, benut en behouden. Het zal de organisatie een competitief voordeel bieden ten opzichte van andere.